Blend màu ảnh cháy , trên sáng dưới tối, file màu layer PSD

Đây là một mẫu blend màu được gói trong file PSD , bạn có thể sử dụng các giá trị thiết lập sẵn trong file PSD này và áp màu cho một bức ảnh khác

Blend màu ảnh cháy , trên sáng dưới tối, file màu layer PSD

Blend màu ảnh cháy , trên sáng dưới tối, file màu layer PSD

Yêu cầu

  • Ảnh blend là ảnh chân dung , chụp cận cảnh như ảnh mẫu càng tốt
  • File PSD dùng được cho Photoshop 7.0 trở lên

Hướng dẫn

  1. Bạn mở 1 file ảnh cần áp màu lên và mở file PSD blend màu này lên
  2. Sau đó kéo các Folder chứa các lớp màu nằm lên layer chữa bức ảnh cần sửa
  3. Sau đó nếu bạn muốn chỉnh sửa gì thêm, bạn có thể bấm đúp chuột lên các layer chứa lớp màu để chỉnh các giá trị nằm trong các Folder chứa lớp màu

 

 

 

Specs
Release date:2017-04-28
Last updated:2017-01-05
Product type:psd blend
File format:.PSD
File size:650 KB
Requirements:Photshop 7 trở lên

Giỏ hàng

Copyright 2020