Bộ preset và CameraRAW VSCO màu vàng tây tuyệt đẹp

Chia sẻ anh chị em bộ Bộ preset và CameraRAW VSCO màu vàng tây tuyệt đẹp , bạn có thể xem qua demo ở dưới đây , và download ở cuối bài. 

 

Bộ preset và CameraRAW VSCO màu vàng tây tuyệt đẹp Bộ preset và CameraRAW VSCO màu vàng tây tuyệt đẹp

 Preset này dùng cho cả Lightroom và Camera RAW

Giỏ hàng

Đăng trong:  
Tags:

Copyright 2020