Lightroom preset blend màu vàng đỏ, pha màu xanh dương ở vùng tối

Lightroom preset blend màu vàng đỏ, pha màu xanh dương ở vùng tối . Preset này giúp bạn tăng cường màu đỏ ở phần dà nguoiwf, pha màu xanh dương ở vùng tối và pha nhẹ lên bầu trời , tạo ra một gam màu hài hòa giữa Xanh dương và vàng đỏ. Bạn xem mẫu như các ảnh sau 

vuablend_mau_phim

Chỉ định:

  • Preset dành cho Lightroom
  • Có file XMP dảnh cho CameraRAW
  • Chỉ phù hợp blend ảnh có nguồn sáng mạnh như mặt trời, phù hợp với ảnh chụp có background đơn giản với các công trình kiến trúc
  • Dùng cho Lightroom 5-6 (CC) và Adobe Photoshop Camera Raw
  • Hỗ trợ RAW và JPEGs.
Specs
Release date:2017-02-25
Last updated:2017-01-03
Current version:VSCO
Product type:Lightroom , CameraRAW
File format:.rar
File size:2.7 MB
Requirements:Lightroom 5,6 (CC) , CameraRAW
Price:30 XU VND

Giỏ hàng

Tags:

Copyright 2020